1:1 Personlig Vejledning

Har du brug for professionel hjælp til at sammensætte den bedste kost og livsstil i forhold til lige netop din krop og din hverdag?

Er du motiveret for at gøre en indsats for at give din krop gode betingelser for at klare sig bedst muligt? Uanset om du er syg eller rask.

Så kontakt mig for en aftale om individuel kost- og livsstilsvejledning.

Jeg arbejder ud fra Functional medicines tilgang til sygdom og symptomer, hvor man arbejder på at finde de bagvedliggende årsager til sygdommen/symptomerne. Når man har fundet disse årsager, er der en mulighed for at påvirke disse gennem kost og livsstil med udgangspunkt i den enkelte.

Du starter derfor med at få tilsendt et omfattende spørgeskema, som du udfylder og returnerer til mig, inden vi tager en indledende samtale. Jeg har på baggrund af din besvarelse dannet mig et indtryk af, hvad der kan være i spil hos dig og vil i den indledende samtale komme med forslag til, hvordan vi sammen kan gribe det an. Vi lægger så din helt indviduelle plan for, hvad der skal ske. Jeg har altså aldrig en fast køreklar plan klar og kan dermed ikke inden den indledende samtale sige, om du får brug for få eller mange vejledninger. Det finder vi ud af i fællesskab.
Vækker mine forslag ikke resonans hos dig eller mener jeg, at du er bedre tjent med en anden vejleder, runder vi af efter den indledende samtale.

Jeg fakturerer 750 kr inkl. moms per time, jeg bruger på dig i form af f.eks. forberedelse af vejledning, telefonsamtaler, online-møder, analyse af tests og lignende. 

Kontakt mig, så snakker vi om, hvordan jeg bedst hjælper dig!

Collage Egen LinkedIn